XOXO The Book
XOXO The Mag

Perşembe Araştırmaları

Mekansal Algı Deformasyonu: Analog Fotoğraf ve Dijital Manipülasyon, 20-22 Nisan tarihlerinde Ersa İstanbul showroom binasında.

Atölye Mil tarafından Ersa sponsorluğunda gerçekleştirilen Perşembe Araştırmaları’nın dördüncüsü Mekansal Algı Deformasyonu: Analog Fotoğraf ve Dijital Manipülasyon, 20 Nisan Perşembe ve 22 Nisan Cumartesi günleri arasında  Ersa’nın İstanbul showroom binasında gerçekleştirilecek. Mimarlık, sanat ve üretim üçgeninde tasarım araştırmalarına odaklanan Atölye Mil, bu üçgenin diğer üç ayağı olan mimarlık, tasarım öğrencileri ve genç profesyonellere yeni bakış açıları oluşturacak platformlar sağlamanın peşinde.

Mimar Oğuzhan Abdik tarafından yürütülecek etkinlik kapsamında katılımcılar ERSA Ideas House’ta kısa bir sunum ve keşif turunun ardından mekanın analog fotoğraflarını çekecek. 22 Nisan Cumartesi günü atölyenin ikinci aşamasında, çekilen fotoğrafların dijital manipülasyonu üzerine de çalışmalar yapılacak. Mekan algısı ve bu algının dışavurumla gelen üretim sürecinin hedef alındığı etkinlikte, mekanda çizilen algısal haritayı, fotoğraf aracıyla görselleştirmek ve ardından aynı kişisellikle manipüle etmek amaçlanıyor.

Farklı fon ve vizyonlar ışığında çekilen analog fotoğraflara, yine farklı sunum teknikleri ekleyecek katılımcılar, soyut kalan sezgilerine yapılan mekan algısını etkisini bu sayede keşfedecekler. Cumartesi gününden sonra aynı mekanda ortaya konulan farklı sunumlar, 30 Mart – 18 Mayıs tarihleri arasında yine Perşembe Araştırmaları başlığı altında bu sefer TAK Kadıköy’de sergilenecek.

Endişeli, Aceleci ve Benzersiz
Çölde Kostüm Partisi