XOXO The Book
XOXO The Mag

Endişeli, Aceleci ve Benzersiz

1977 – 2000 arasında doğduysanız bir Millenial tüketici potansiyeline sahipsiniz ve sayın okuyucu, belki başlıktaki bu üç sıfat sizi de tanımlıyor.

Daha önce Prada başlığı altında yaptığımız Millenial tüketici tanımı “1977 ve 2000 arası doğan, eğitim seviyesi yüksek, teknolojik gelişmeleri takip eden ve uygun gördükleri teknolojileri günlük rutinlerine yerleştiren aktif tüketiciler,” şimdi biraz sığ geliyor, öncelikle onu belirtelim. Online satış platformu Farfetch’e göre, bugün lüks tüketimin yüzde 40’ına karşılık gelen bu tüketicilerden geriye kalan yüzde, hiç payını almadı mı yani? Danny Parisi’ye bakılırsa 1977’nin önündeki jenerasyonlar, genç tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını benimsemeye oldukça meyillilermiş. Leh Miller da yeni düzende aile ve çocuk arasındaki ilişkinin eskiye oranla daha şeffaf ve yakın olduğunu söylemişti. Buna karşın, yüzde 60 üzerinde bırakılacak etkinin ötesinde, Millenialların büyük adam olunca daha çok para kazanacakları senaryosu üzerinde duruluyor. O zaman ne mi olacak? Bu teoriye göre alışveriş alışkanlıklarını değiştirmeyecekler ve lüks tüketimde bugün olduğundan daha büyük bir paya sahip olacaklar. Yine bu yönden çıkmayalım; o halde Milleniallar hali hazırda bulunan yüzde 60’lık payı etkilemeye hazırsa, iki taraftan da kârlı çıkmak gerekir herhalde. 'Bir taşla iki kuş' tümcesindeki taş, Millenialların alışveriş alışkanlıkları üzerine gitmek oluyor. Sonuçta bu taş daha uzun dönemli bir pazarlama stratejisi için de altın değerinde.

Farfetch’in verdiği yüzdelerden bahsetmiştik. Bu yüzdeler doğrultusunda kendileri  'Millenialın Ruh Hali' diye bir başlık altında, etraflıca yapılan araştırmalar doğrultusunda, sağlam temelli üç çıkarımda bulunmuşlar. Millenial tüketicinin önüne gelecek üç sıfat şöyle sıralanıyor: endişeli, aceleci ve benzersiz.

Endişe, Millenial tüketicinin sosyal bir müşteri oluşundan kaynaklanıyor. İstedikleri parçaları çevresiyle paylaşarak, alışveriş olasılığını muhakeme ediyor ve sonunda alışverişin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine karar veriyor. Aceleciliği konusunda ürünü teslim alacağı zamanı göz önünde bulunduruyor olması gibi bir yanılgıya düşebilirsiniz. Hayır, Millenial tüketiciler kendilerinden yaşça büyüklere oranla, bir ürünü alıp almama konusunda daha hızlı karar veriyorlar. Son olarak benzersizlik yakıştırması yapılmasının sebebiyse Millenial tüketicilerin yine 1977 öncesi jenerasyonlara oranla markalarda benzersiz bir kimlik arayışına girmesi. Kendi değerleriyle ve tutkularıyla örtüşen markaları istiyorlar.

Daha önce belirttiğimiz üzere Millenial tüketicinin en öne çıkan özelliği dijital platformlarda aktif oluşu. Fakat Millenialın Ruh Hali der ki: “Fiziki satış hâlâ ölmedi, hatta lüks tüketimin yüzde 75’ini, 2025 yılına kadar hala fiziki satışlar oluşturacak.”

 

Ewan McGregor
Perşembe Araştırmaları