XOXO The Book
XOXO The Mag

Invasion VI", tuval üzerine yağlıboya, 165x155 cm, 2017, detay.

"Sürüngenler Yerçekimine Meydan Okuyabilirler"

Sanatçı Erinç Seymen her ay bir sanatçıyla görüşecek ve bizi onun dünyasına yakınlaşmaya çağıracak. Bu serinin ilk konuğu x-ist tarafından temsil edilen sanatçı Tayfun Gülnar.

Aşağıda Erinç Seymen'in XOXO The Mag 70 için gerçekleştirdiği röportajın kısa bir bölümünü bulacaksınız. Tamamını okumak için dergimizi buradan edinebilirsiniz.  

...

Lucian Freud, izleyicinin renklere atfettiği anlamlardan ('bu renk ne anlama geliyor?') uzak durmak için geniş bir renk paletinden kaçındığını söylüyordu. Senin renk paletin de hayli kısıtlı. Bu tercihin Freud'unkine benzer bir nedenden mi, yoksa başka bir nedenden mi kaynaklanıyor?

Benimki Freud’dan çok daha fazla kısıtlı. Hayatımdaki renklerin azalması bir şekilde resme de dahil. Desen geçmişimin resmimin üzerinde ağırlığını hissettirdiğini fark ediyorum. Olabildiğince detaya inmeye gayret ediyorum. Sabır ve konsantrasyonumu sağlama konusunda, kendimi sabitleyip saatlerce başında durup kendimi resme adamama yardımcı olan şey süreci uzatmak. Ve bu yarattığım ortamlara gelecek olursam atmosferi oksijenden yoksunlaşmış fakir bir coğrafya. Kurumuş, insanlığın dünya tarihinde rol oynadığı kısacık bir periyotta neler yapabildiğine dair... Tüketme çılgınlığıyla verimsizleştirdiği toprakların belki bir kıyamet gününü haber verdiğinden bahsedebilirim.

Kimi resimlerinde ortaya çıkan avcı sürüngen motifi ve son derece şiddetli çatışmaları öyküleyen türler arasılık bana şunu sormayı zorunlu kılıyor: İnsan dışında kalan hayvan türlerine yüklediğin iyicil ve kötücül anlamlar var mı? insana özgü örgütlü kötülüğü insan dışındaki türlere atfetmenin türcü bir yaklaşım olduğu göz önünde bulundurulursa, senin resimlerinde de benzer bir türcülük olduğu iddiasıyla karşılaşsan nasıl yanıt verirdin?

Resimlerimde genel anlamda iyimserlik örneği sergileyen bir şey yok diyebilirim. Türcü bir yaklaşımdan ziyade bu şiddetli çatışmalar doğada karşılaşacağımız türden. İyicil görünen en zavallı yaratık dahi daha zayıf olanın bedeninde acılı bir son yaratabilecek savunma/saldırı potansiyeliyle kodlanmış bir organizmadır. Aynı zamanda sürüngenlerin çok eski akrabaları kuşların özelliklerine de sahip olduklarını görürüz resimlerimde. Yerçekimine meydan okuyabilirler. Bu noktada hep yerçekimini düşünürüm. Sürüngenler uçamayacakları gerçeğiyle zihnimizde var olsalar da gücünün doruğuna ulaşıp uçmayı ne kadar başarabilecektir? Bir geri dönüşü, diplerde saklananların ayaklarımızın altında ezdiklerimizin geri dönüşünü barındırıyor, korkuyu da. Hep birlikte üstesinden geleceğimiz imkansızlığa duyduğum nefrete karşı bir büyü, bir arzu bu belki de. Kurallardan zincirlerden kopmuş bir düşünüşün büyüsü. 

...